NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Hírek, információk

Álláshirdetés

Pályázati felhívás Intézeti mérnök munkakör betöltésére a NAIK MGI Állattartás és Takarmány-feldolgozás Gépesítése Osztályán.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 2016. augusztus 22-től 2017. augusztus 21-ig tartó közalkalmazotti jogviszony, ami a fenti időtartam lejártát követően határozatlan idejűvé válhat.
Az alkalmazáshoz tartozó próbaidő 4 hónap.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az Állattartás és Takarmány-feldolgozás Gépesítése Osztály kutatás-fejlesztési-, innovációs-, és egyéb témáiban való folyamatos aktív részvétel. Kutatási, valamint pályázati programok előkészítése, koordinálása és megvalósítása. Az állattartásban használt gépek, berendezések mérése, eljárások és technológiák vizsgálata. Kapcsolattartás mezőgazdasági gépet gyártó és forgalmazó vállalatokkal. A kutatási eredmények hazai és nemzetközi publikálása. Hazai és külföldi konferenciákon történő részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • BSc. szintű műszaki vagy természettudományi végzettség
 • angol nyelvből államilag elismert, középfokú, C típusú, általános nyelvvizsga
 • felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)
 • „B” kategóriás vezetői engedély
 • büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • gépészmérnök végzettség
 • MSc. szintű műszaki vagy természettudományi végzettség
 • a szakmai területhez kapcsolódó szakmérnöki végzettség
 • igazolható előzetes, hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 • precizitás, önálló munkavégzésre való képesség
 • jó problémamegoldó képesség
 • átlagon felüli kommunikációs- és kezdeményezőkészség
 • rugalmas és együttműködő személyiség
 • kitartás, nagy munkabírás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló dokumentumok
 • erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően, legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. július 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus formátumban Kissné Csernyik Ágnes, humán erőforrás ügyintéző részére, a kissne.agnes@gmgi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók előzetes értesítést követően személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt, a www.naik.hu, valamint a www.gmgi.hu honlapon szerezhet.

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.