NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Hírek, információk

Álláshirdetés

Pályázati felhívás Intézeti mérnök munkakör betöltésére a NAIK MGI Precíziós Mezőgazdálkodás és Környezet-monitoring Osztályán.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 2016. augusztus 22-től 2017. augusztus 21-ig tartó közalkalmazotti jogviszony, ami a fenti időtartam lejártát követően határozatlan idejűvé válhat.
Az alkalmazáshoz tartozó próbaidő 4 hónap.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Precíziós Mezőgazdálkodás és Környezet-monitoring Osztály kutatás-fejlesztési-, innovációs-, és egyéb témáiban való folyamatos aktív részvétel. Jelenlegi fontosabb témáink: „Hidropóniás növénytermesztés”, „Bogyósgyümölcsök termesztése műszaki lehetőségeinek kutatás-fejlesztése”. Az osztályhoz tartózó spektroszkópiai és hiperspektrális vizsgálólaboratóriumban végzett vizsgálatok végzése különböző mezőgazdasági alapanyagokon, terményeken. Terepi spektroszkópiai vizsgálatok, mintagyűjtés, légi távérzékelési feladatok, GPS alkalmazások. Csapatmunka keretében kiszállással járó egyéb feladatok, terepi munkák és minta-előkészítés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • BSc. szintű műszaki vagy természettudományi végzettség
 • angol nyelvből államilag elismert középfokú, C típusú általános nyelvvizsga, aktivizálható nyelvtudással
 • felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)
 • „B” kategóriás vezetői engedély
 • büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • gépészmérnök végzettség
 • MSc. szintű műszaki vagy természettudományi végzettség
 • a szakmai területhez kapcsolódó szakmérnöki végzettség
 • igazolható előzetes, hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 • alapvető mezőgazdasági ismeretek
 • műszaki érdeklődés
 • műszerhasználat és számítógépes alkalmazások iránti fogékonyság
 • elhivatottság
 • önálló és gyakorlatias munkavégző képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló dokumentumok
 • erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően, legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. július 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus formátumban Kissné Csernyik Ágnes, humán erőforrás ügyintéző részére, a kissne.agnes@gmgi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók előzetes értesítést követően személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt, a www.naik.hu, valamint a www.gmgi.hu honlapon szerezhet.

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.