NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Hírek, információk

Álláshirdetés

Pályázati felhívás Technikus munkakör betöltésére a NAIK MGI Mezőgazdasági Erőgépek Osztályán.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 2016. augusztus 22-től 2017. augusztus 21-ig tartó közalkalmazotti jogviszony, ami a fenti időtartam lejártát követően határozatlan idejűvé válhat.
Az alkalmazáshoz tartozó próbaidő 4 hónap.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye:
Pest Megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Mezőgazdasági Erőgépek Osztály kutatás-fejlesztési-, innovációs-, és egyéb témáiban való folyamatos aktív részvétel. Az erőgép vizsgálólaboratórium, valamint a gumiabroncs és pótkocsi fárasztópálya és a hozzá kapcsolódó labor felügyelete, állagmegóvása. Az Intézeti mérőtraktorok és a fékező jármű megfelelő műszaki állapotának biztosítása. Egyedi kísérleti gépek elkészítésében, kivitelezésében, gyártásában való közreműködés. Kiszállásokon, szántóföldi méréseken való részvétel. Gépészeti, hidraulikus, pneumatikus és erőátviteli rendszerek, belsőégésű motorok ismerete, karbantartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      
          
Pályázati feltételek:
 • középfokú szakirányú végzettség
 • igazolható előzetes, hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • „BE” és „T” kategóriás vezetői engedély
 • büntetlen előélet
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • gépésztechnikus képesítés
 • „C” + „E” kategóriás vezetői engedély
 • mezőgazdasági gépszerelő végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok
 • erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően, legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. július 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus formátumban Kissné Csernyik Ágnes, humán erőforrás ügyintéző részére, a kissne.agnes@gmgi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók előzetes értesítést követően személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt, a www.naik.hu, valamint a www.gmgi.hu honlapon szerezhet.

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.