NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Hírek, információk

MGI konferencia hagyományos traktorbeállással

A NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet idén november 7-én tartotta őszi konferenciáját „Méréstechnikai alkalmazások a mezőgazdaságban” címmel.

A traktorbeállással egybekötött szakmai rendezvényén Gulyás Zoltán, intézetigazgató a NAIK MGI nevében üdvözölte az előadókat és a szép számban megjelent hallgatóságot. Ezt követően a NAIK stratégiai főigazgató-helyettese, Somogyi Norbert tartott egy rendhagyó köszöntést, melyben felvázolta a klímaváltozás Észak-Afrikában már kritikussá vált hatásait, egyre kézzelfoghatóbb negatív jeleit. Kiemelte az agrárkutatás szerepének fölértékelődését, a méréstechnikai alkalmazások jelentőségét a fönntartható fejlődés vonatkozásában. Majd Kristóf Ákos, az FM MgF főosztályvezető-helyettese nyitotta meg, meleg szavakkal méltatva a paraszti, őszi számadó hagyományok felidézését jelképező traktorbeállást és a hozzá kapcsolódó konferenciát.

Szirányi Tamás, az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója nyitotta meg a rendezvény szakmai szekcióját. Előadásában a műholdas földmegfigyelés és a földközeli leképezés fúziós eljárásairól számolt be. A földmegfigyelést ökológiai jellegű méréseknél alkalmazzák, eredményeit a mezőgazdaság és a közlekedés használja. Ismertette a fúziós, illetve szegmentációs eljárások felépítését, lényegét, térben és időben való összehangolásának mechanizmusát. Megtudhattuk, hogy hogyan követhetőek nyomon egy adott területen végbement változások idősoros felvételek segítségével. Ezek az eljárások segítséget nyújthatnak az épületek 3D modellezésében, emellett mind a városi ökoszisztémák feltérképezésében, mind pedig a mezőgazdasági területek változásainak megfigyelésében, kiértékelésében. Jelenleg az ESA-val vannak szoros együttműködésben (European Space Angency - Európai Űr Ügynökség), mellyel közös fejlesztési projektjük van. Ezen belül a fő tématerület a kis kiterjedésű, változó környezetű vizes élőhelyek vizsgálata, hiszen a vizes életterek biodiverzitás fenntartásában betöltött szerepe napjainkban komoly jelentőséggel bír.

A következő előadás témája szorosan kapcsolódott az előzőhöz. Jung András, a SZIE KERTK egyetemi docense a snapshot képalkotó spektroszkópia a terepi méréstechnikában, című előadásában hangsúlyozta a képalkotó spektroszkópia jelentőségét a mezőgazdasági terepi méréseknél, illetve egyéb élelmiszeripari vizsgálatok esetében. Hatalmas előnye, hogy valós időben kapjuk az eredményeket, tőlünk függ mikor készítjük a képeket, így növelve az időbeli felbontást, ellentétben a periódikus jellegű műhold képekkel, illetve a pontszerű spektroszkópia hagyományos felvételeivel. Beszélt a további fejlesztési, felhasználási lehetőségekről (erdészeti, gyomvizsgálat, kertészeti termékek on-line vizsgálata), új igényekről a terepi spektrális képalkotásban: le kell rövidülnie időben az adatok hozzáférésének, flexibilisnek, mobilnak kell lennie.

Dombos Miklós, az MTA ATK TAKI tudományos főmunkatársa előadásából képet kaphattunk a hasznos és kártevő rovarok on-line detektálásáról. Az előadó először bemutatta a kutatócsoportja által fejlesztett, EDAPHOLOG nevű, a talaj felső rétegében rögzíthető eszközt, mely a talajbióta monitorozásához biztosít precíz és korszerű lehetőséget. A kis rovarok, ízeltlábúak tevékenységük közben leesnek a csőbe, ahol is a beépített infraszenzor detektálja az állatot és leméri testméretét is. A berendezés a mért adatokat on-line módon továbbítja a szerverre. A növény- és gyümölcstermesztőknek régóta gondot okoz, hogy a kártevő rovarok tetőzése és az ellenük hatékony védekezés időpontjának meghatározása csak jelentős  idő- és energia befektetéssel járó, helyszíni, naponta végzett megfigyelésekkel lehetséges. Az INSECTLIFE projekt keretében végzett munka lényege, hogy olyan eszközt fejlesszenek, mely automatikusan képes a rovarok megfigyelésére adott területen, és GPRS kommunikáció segítségével közvetíti a mért adatokat. Ehhez az EDAPHOLOG eszközt fejlesztik tovább, a CSALOMON feromonos rovarcsapda családra épülve. Feromonok (a rovarok számára csábító szín-, szag-, stb. anyagok) segítségével csalogatják a rovarokat, és a földbe, vagy fára elhelyezve csapdába ejtik őket. A csapdába esett egyedeket a műszer megszámlálja, analizálja és azonosítja, végül adatokat küld róluk szoftver segítségével egy szerverre. A fejlesztés valóban nagy gyakorlati hasznot eredményezhet a gazdák számára, a projekt célja, hogy a tesztelések után a készülék gyártására is sor kerülhessen.

A NAIK GYKI nyugalmazás előtt álló munkatársa, Dénes Ferenc reflektálva Somogyi Norbert bevezető szavaira, beszélt a klímaváltozás termesztési és növényvédelmi kihívásairól a málnatermesztésben. Bogyós növényeink közül a málna ökológiai alkalmazkodó képessége alacsonyabb, érés idején roppant érzékeny a légköri szárazságra, az extrém napsütés napégést, gyümölcsperzselődést okoz. A biztonságos termelés ezáltal kockázatossá válik. Az UV sugárzás ellen bizonyítottan jó megoldás a takarásos termesztés alkalmazása. Bemutatásra került a NAIK MGI-vel közös projekt eredményei, melynek során különböző tulajdonságú izolátor sátrakkal fedett állományokon végeztek összehasonlító vizsgálatokat, kitelepített adatgyűjtőkkel mérve a meteorológiai paramétereket. A terméshozam alakulása fajtaspecifikusnak bizonyult, de minden fajtánál jelentős hozamnövekedést értek el. Egyre nagyobb a jelentőséggel bír hazánkban a foltosszárnyú muslica, melynek kártételét, tömeges megjelenését nagyban befolyásolja a klímaváltozás. 2016-ban a növényvédelmi beavatkozások nem adtak eredményt, csak a lehűlés rombolta le a gradációt. 2017-ben a fertőzés lényegesen alacsonyabb szinten realizálódott. A szeder érési idejében nem szaporodott fel annyira, hogy gazdasági kárt okozzon. De egy szerencsés évjárat hatása – hosszú forró periódusok a július-augusztusi időszakban megakadályozta a korai gradációját. További megfigyelések szükségesek.

A „Szántóföldi mezőgazdasági gépvizsgálatok a NAIK MGI-ben” című előadásában Bércesi Gábor, a NAIK MGI tudományos segédmunkatársa a mezőgazdasági gépvizsgálatok jelentőségének bemutatása után áttekintette a NAIK MGI-ben hagyományosan alkalmazott, de a műszaki fejlődés korszerű igényeit kielégítve végzett gépvizsgálati eljárásokat és eszközöket. Kitért a mezőgazdasági erőgépek (elsősorban traktorok), valamint a munkagépek energetikai és munkaminőségi jellemzőinek vizsgálatakor leggyakrabban mért mennyiségek, és az ezek méréséhez szükséges méréstechnikai megoldások bemutatására. Kiemelte, hogy a szántóföldi mérések eredményeinek megfelelő értékeléséhez feltétlenül szükséges a környezeti- és talajjellemzők átfogó vizsgálata is.

A gödöllői székhelyű HB Mérnöki Iroda képviseletében Gróf Áron, tanácsadó mérnök folytatta az előadások sorát. Cégük tevékenységének bemutatása után többek között a mezőgazdasági gépvizsgálatok területéről hozott alkalmazási példákon keresztül mutatta be a HBM GmbH érzékelőinek széles választékát, valamint a legkorszerűbb, a gépészeti gyakorlatban előforduló villamos mérések körét (mechanikai, hő- és villamos mennyiségek villamos mérése) lefedő, laboratóriumi és terepi körülmények között is jól alkalmazható mérésadatgyűjtő családjának lehetőségeit. Az érdeklődők a konferencia ideje alatt az előtérben megtekinthették a cég műszerbemutatóját.

A záró előadás más aspektusból kapcsolódott a konferencia irányvonalához, gazdasági oldalról igyekezett rávilágítani a különböző mezőgazdasági gépesítési technológiák alkalmazására. Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia, a NAIK MGI tudományos főmunkatársa előadásában bemutatásra került a mezőgazdasági erő- és munkagépek gépüzemeltetési költségeinek főbb adatai, ún. bázisgazdaságok tényszámai alapján. Az adatgyűjtés több mint fél évszázada folyik a NAIK MGI-ben. E költségek ismerete fontos a jó gazdasági döntésekhez minden érintett számára, valamint segítik a technológiai tervezést, a szervezésmenedzsmentet, és a megfelelő gépkiválasztást.

A rendezvény programsorát a hagyományos traktorbeállás zárta, a Hofherr G35-ös traktort minden kedves érdeklődő kipróbálhatta.

Az előadások bemutató diasorai az előadók nevére kattintva tölthetők le.

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.