NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Hírek, információk

60 éves a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Az elmúlt hat évtized alatt a kar -a hazai gépészmérnöki egyetemi karokkal ápolt szoros munkakapcsolat mellett- saját tudományterületén meghatározó intézménnyé-, mind az agrárgazdaság-, mind egyéb nemzetgazdasági ágazatok területén elismert műszaki szakmai műhellyé vált.

A Gépészmérnöki Kar képzési struktúrája a mezőgazdasági termelési folyamatok műszaki igényeihez igazodó oktatási formákból fejlődött ki. Ilyenformán a kar illetve szellemi elődjeinek munkássága több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Az oktatási ismeretanyagban kezdettől fogva meghatározó szerepet kapott a mezőgazdasági gépek tervezésének, gyártásának és gazdaságos üzemeltetésének oktatása, később a gépek és műszaki technológia rendszerek vizsgálata és fejlesztése.
A Kar jogelődjét a Gépesítési Szakot a második világháború után, 1950-ben, a Magyar Agrártudományi Egyetem átszervezésekor hozták létre. 1951-ben minisztertanácsi rendelettel Gépesítési Karrá szervezték elsősorban a mezőgazdasági gépállomások szakemberigényének kielégítésére. Az intézmény jogelődje 1954-ben Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolává alakult, majd 1957-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kara lett. Kezdetben Budapesten működött, Gödöllőre 1969-ben költözött ki. 2000-től a felsőoktatásban lezajlott jelentős szerkezeti reform eredményeként a Szent István Egyetem keretében, mint Gépészmérnöki Kar folytatja oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenységét.
A karon 1999-ig mintegy 6300 kolléga vehette át mezőgazdasági gépészmérnök oklevelét, majd 2000-től az egyre bővülő szakválasztékú, és az európai követelményeknek megfelelően átalakított képzési rendszerében az intézmény mintegy 3000 műszaki diplomást bocsátott ki. A mérnökképzés a jelenlegi felsőoktatási struktúrában alap-, és mesterszakokon folyik, amelyet számos szakirányú továbbképzés illetve felsőfokú szakképzés és felnőttképzési program egészít ki. A graduális képzési területek a gépészmérnök-, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, műszaki menedzser, mechatronikai mérnök és a létesítmény mérnök szakokon jelennek meg. A kar mérnök továbbképzése ma már kiterjed a vidéki települési infrastruktúra üzemeltetése, a kommunális gépészet, a környezettechnika, energetika, és a minőségügy szakterületére is. A tudományos fokozattal rendelkező szakember utánpótlást a műszaki tudomány területén eredményesen működő doktori iskola támogatja. A számos hazai és nemzetközi vállalat, intézmény együttműködésével közösen megvalósított korszerű, gyakorlat orientált képzési programok a gazdaság igényeinek megfelelő szakmai ismeretanyaggal rendelkező műszaki szakemberek kibocsátását-, és a munkaerőpiacon történő sikeres szerepvállalását teszik lehetővé. A folyamatosan megújuló, bővülő oktatási tér, a képzési-, és kutatási programok sikere, az egyre szélesedő nemzetközi kapcsolatrendszer a kar eredményes működéséhez biztosít megfelelő alapot. A kibocsátott oklevelek mögött rejlő piacképes, értékes szaktudás a kar képzései iránti érdeklődésben igazolódik vissza töretlenül, immáron hat évtizede.
Fennállásának 60 éves évfordulója ünneplésére a Gépészmérnöki Kar 2010. szeptember 7-én egész napos szakmai rendezvényt szervez jelenlegi és egykori hallgatói, munkatársai, valamint társintézményei és együttműködő gazdasági partnerei képviseletében megjelenő meghívottjai részvételével a Szent István Egyetem gödöllői aulájában. 

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.