NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Kiadványok

Műanyag csomagoló- és takaró fóliák reológiai vizsgálata

A műanyag fóliák mechanikai viselkedésének leírásához, a szükséges szilárdságtani számítások elvégzéséhez ismerni kell a választott fólia anyagegyenletét, vagyis azt a matematikai kapcsolatot, amelyik leírja a mechanikai feszültségek és a fajlagos nyúlások viszonyát. A fóliák alapanyagát képező polimerek terhelés hatására nem-newtoni folyadékokra jellemző viselkedést mutatnak. Ezen folyási tulajdonságokkal a reológia foglalkozik. Dolgozatunkban lineáris viszkoelasztikus reológiai modelleket elemeztünk azzal a szándékkal, hogy mérési eredmények felhasználásával szilárdsági számításokat végezzünk végeselem módszer alkalmazásával.
Kúszásvizsgálatnál az eljárás az, hogy a fólia próbatest gyors felterhelését követően az állandó értéken tartott terhelés mellett mérni kell az időben elhúzódó deformációt. Relaxáció vizsgálatnál pedig a gyors felterhelés után az elért alakváltozást tartjuk állandó értéken és közben mérjük a feszültség változását az idő függvényében. A mérések során nyert pontokra illesztjük a fenti differenciálegyenletből levezethető kúszási, illetve relaxációs görbéket és a „legkisebb négyzetek elve” alapján számoljuk ki a paramétereket.
Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.