NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Műszereink

AO 2000 Folyamatos emissziómérő rendszer


Szilárd, folyékony és gáznemű tüzelőanyagok elégetésekor felszabaduló füstgázok koncentrációjának pontos és folyamatos analizálására és a mérési eredmények feldolgozására, gyűjtésére szolgáló beépített, vagy több egységre szétbontható, hordozható műszerrendszer, mely az alábbi főegységekből áll:
• 5 fm 180°C-ra fűtött mintavevő tömlő beépített 5 mikronos fűtött porszűrővel
• 3 fokozatú füstgáz-hűtő és szárító egység, előkészített gázkimenetekkel
• AO 2020 központi gázanalizátor egység grafikus kijelzővel
• MAGNOS 106 paramágneses oxigén-mérő modul 0…25 tf% tartományra
• URAS 14 infravörös abszorbciós CO2 mérő modul 0…25 tf% tartományra
• URAS 14 infravörös abszorbciós CO mérő modul 0…50 000 ppm tartományra
• URAS 14 infravörös abszorbciós NO mérő modul 0…1 000 ppm tartományra
• URAS 14 infravörös abszorbciós SO2 mérő modul 0…1 000 ppm tartományra
• MULTIFID 14 lángionizációs-detektorral felépített összes-szénhidrogén (TOC) mérő modul 0…5 000 ppm tartományra

A rendszer működésének rövid ismertetése:
A füstgázcsatornából vett mintagáz a fűtött tömlőn keresztül a kombinált gázelőkészítőbe kerül, ahol szárított és szűrt gázként három irányba folytatja útját. Az első ágban O2 tartalmát paramágneses elven, CO, CO2 és SO2 tartalmát pedig NDIR (nem diszperz infravörös-abszorbció) elvén elemzi. A második ágban a gáz NO2/NO konverteren halad át, majd az így keletkezett Nox tartalmat színtén NDIR elven elemzi. A harmadik ágon pedig a Lángionizációs-detektorban történik a TOC tartalom elemzése.
A 17/2001 KöM rendelet szerinti Típusalkalmassági-engedéllyel rendelkező analizátorok beépített kalibráló-küvettákat tartalmaznak, melyek segítségével a felhasználó minden mérés előtt könnyedén kalibrálhatja a rendszert. A TOC mérő kalibrálása külső kalibráló gázokkal történik, melyek a rendszer részét képezik. A rendszert üzembe helyezés után Akkreditált Kalibráló Laboratórium 3 + 1 ponton kalibrálta, a 17/2001 KöM rendelet szerint.
Az analizátorok felfűtési ideje 1 óra, a mintavétel folyamatos, a kalibrálás 30 perc alatt elvégezhető. Valamennyi mért érték az A/D Multiplexerrel ellátott PIK vezérlésű adatátviteli modulba kerül, amely az adatgyűjtő számítógépre telepített ENVISOFT 1.0 programmal tart kapcsolatot. A program jelszóval védett EXCEL-fájlokat hoz létre.
A rendszert a STIEBER Levegőtisztaság-védelem csapata helyezte üzembe.
A műszer felelőse: Tóvári Péter

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.