NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Műszereink

Hiperspektrális képalkotó rendszer


A hiperspektrális képalkotás egy új technika mely a vizsgált minták felszínének térbeli és spektrális tulajdonságainak megjelenítésére alkalmas. A képalkotó rendszer a reflektancia mérés alkalmával lefedi a teljes látható VIS (400-900nm) és közeli infra NIR (900-1700 nm) spektrális tartományt.A rendszer a látható fény tartományban CCD, a közeli infra tartományban InGaAs mátrix érzékelőt használ, mely egy imSpector optikai eszközhöz van csatlakoztatva.
A vizsgálandó minták egy léptető motorral mozgatott asztalon kerülnek elhelyezésre. A tárgy megvilágítása halogén lámpával történik. Míg a régi spektrális képalkotó technikák, ahol egy 2 dimenziós kép kerül tárolásra és a spektrális információk hozzárendelése szűrők segítségével történik, addig itt egy kép tartalmazza a teljes spektrális információt a minta egy vonala mentén. A tárgyról visszavert fény optikai résen keresztül egy prizma-rács-prizma (PGP) optikai egységbe kerül. Az így spektrumaira bontott reflektált fény vetül az optikai mátrix érzékelőre, mely digitális képet állít elő.
Az optikai résre merőleges tengely mentén mozgatva a mintát minden egyes lépésnél tároljuk a mátrix érzékelő által előállított képet. Ezzel a módszerrel a minta teljes felületét végig „szkenneljük”. Az így rögzített képek kombinációja alkotja az un. képi adatkockát, mely tartalmazza a vizsgált mintára jellemző hiperspektrális információk adat tömbjét. Ez az adattömb később feldolgozható. Statisztikai algoritmusok segítségével spektrális és/vagy térbeli elemzések végezhetőek.

Néhány alkalmazási terület:
 Nagypontosságú felületi színmérés,
 Reflektancia mérés biológiai mintákon (fa, növényi levelek stb.),
 Kevert anyagok összetevőinek meghatározása.
A műszer felelőse: Kovács László

Optikai rendszer

Képalkotás
Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.